Πιστοποιήσεις

Η RAVAGO CHEMICALS HELLAS Α.Ε., έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Δείτε το σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπλέον, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ευαίσθητο κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, έχει καταρτίσει και ακολουθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), το οποίο έχει πλήρως ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.