Συγχώνευση Ravago Chemicals Hellas με την Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε

Συγχώνευση Ravago Chemicals Hellas με την Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Συμμετοχή της Ravago Chemicals Hellas στο 13ο Συμπόσιο χρωμάτων

Η Ravago Chemicals Hellas συμμετέχει και φέτος ως χορηγός στο 13ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ με θέμα: “Έρευνα και Τεχνολογία στα Χρώματα, Βερνίκια και Μελάνια, Οικοδομώντας ένα μέλλον με διάρκεια”.

Το συμπόσιο αυτό  διοργανώνεται από το επιστημονικό τμήμα “Χρώματα Βερνίκια Μελάνια” της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με την Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών του Ε.Μ.Π.

Σε αυτό το μείζονος σημασίας συμπόσιο για τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κλάδο θα λάβουν  μέρος καινοτόμες εταιρείες, εμπειρογνώμονες από εταιρείες χρωμάτων και πρώτων υλών, καθώς και μέλη ακαδημαϊκών/κρατικών ερευνητικών ιδρυμάτων ώστε να ενημερωθούν για την πρόοδο του κλάδου των χρωμάτων, των μελανιών και των βερνικιών.

Πέρα από την συμμετοχή της, και θέλοντας να υποστηρίξει τη διοργάνωση του Συμποσίου, η Ravago Chemicals Hellas επέλεξε να προβληθεί με δισέλιδη καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών του, το οποίο θα διατεθεί σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και σε βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Οι ημέρες διεξαγωγής του συμποσίου είναι στις 15-16 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

Απορρόφηση Κλάδου Χημικών της Εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.» από την Εταιρεία «RAVAGO CHEMICALS HELLAS Α.Ε»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 1086011 από 17/11/2017 Ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), εγκρίθηκε η απορρόφηση του κλάδου χημικών της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία με την επωνυμία «RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «RAVAGO CHEMICALS HELLAS Α.Ε.».

Η ενοποίηση των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εν λόγω  εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο RAVAGO, σκοπό έχει την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορίας των χημικών υπό την ενιαία και ευέλικτη διοίκηση και κατά συνέπεια, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας τους. Παράλληλα, η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.» συνεχίζει τη λειτουργία της, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητα της στον κλάδο των πλαστικών.

12/10/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 11.10.2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
12/09/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
09/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 31.08.2015
09/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 31.08.2015
09/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 30.06.2015
03/08/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
31/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
24/11/2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ