Τομείς Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της RAVAGO CHEMICALS HELLAS Α.Ε., καλύπτει τους ακόλουθους κλάδους:

Αντιπροσώπευση και εμπορία πρώτων και προσθέτων υλών για βιομηχανική χρήση, στους τομείς χρωμάτων, τροφίμων, καλλυντικών, κ.λπ.

Αντιπροσώπευση και εμπορία Εργαστηριακού και Βιομηχανικού Εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης και επισκευής.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μειγμάτων για τις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, Χρωμάτων, Απορρυπαντικών, κ.λπ.

Στην εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Χρωμάτων, βερνικιών, συγκολλητικών, καλλυντικών, απορρυπαντικών, υφαντουργίας, επεξεργασίας νερού, κ.λπ.